ПУБЛИКАЦИИ НА ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ

PUBLICATIONS BY venstsislav zankov ПУБЛИКАЦИИ НА ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ

КНИГИ

 • ЗАНКОВ, Венцислав. В КРАИЩАТА НА ВРЕМЕТО. Опит за авторефлексивна археология на творческия процес. София: ISBN 978-619-90518-2-5
   Фондация за съвременно изкуство “Венцислав Занков”, 2018
 • ЗАНКОВ, Венцислав и др. Последните граждани на Кале Албум на самостоятелна изложба скулптура на Венцислав Занков, реализирана през 2016 в НБУ София: ISBN 978-619-90518-1-8
   Фондация за съвременно изкуство “Венцислав Занков”,  2017
 • ЗАНКОВ, Венцислав. Венцислав Занков: О, щастливи дни : самостоятелна изложба, галерия “Райко Алексиев”, София, 11 април-1 май 2014. София : Фондация  за съвременно изкуство “Венцислав Занков”, 2014.
 • ЗАНКОВ, Венцислав. Последният будоар : Скулптура, кръв и видео. ISBN 978-954-535-801-2. София: Нов български университет, 2013.
 • ЗАНКОВ, Венцислав. Възможно-?невъзможно : Идейни проекти за естетизация на градска среда. София: Нов български университет, 2012.
 • ЗАНКОВ, Венцислав. Гравитация нула : Живопис, скулптура, рисунки : 2001-2009. София: Нов български университет, 2009.
 • ЗАНКОВ, Венцислав и др. A-A-H! Всичко за мъжа : Проект на Goethe-Institut Bulgarien и вестник “39 грама” = A-A-H! Alles Uber den Mann : Ein Kunstprojekt des Goethe-Institut Bulgarien und der Kunstzeitschrift “39 gramm”. Sofia : Goethe-Institut Bulgarien, 2008.
 • ЗАНКОВ, Венцислав. Бял нормален мъж= White male straight: Текстове от общоуниверситет?ски семинар “Науката – разбирана и правена” 2002/2003. София: Нов български университет, 2003.
 • ЗАНКОВ, Венцислав. Метаморфозите на не-мястото : Текстове и проекти от периода 1991-2001. София: б.и., 2001.

2016

Венцислав Занков: Последните граждани на КалеСп. Следва бр, 34/2016 „Крепостите са непотребни”  стр.30-31 и  илюстрации към броя [pdf]

2012

“Carne tremula” Сп. “Следва” бр.27 2012 НБУ стр. 20-33 [pdf]

2011                 „Последният Давид”  галерия „Юзина” каталог„Енергии”

2009

2008

 • Кураторски тектстове към каталог “All about Him” *”всичко за мъжа” Проект на Гьоте институт-България и в-к 39грама

  • Бедно изкуство 03.07.2008
   Симеон Симеонов при Васка Емануилова
   срещу архитектурата
   * за минимализма, бедното изкуство и скулптурата на прехода
   first published in ontheweb.bg 
   [ontheweb.bg]

   .Актуални решения на министерство на културата [ontheweb.bg ]

   Юни 24 2008 – art

  • Страх от празното и проектът A-A-H! [39grama] [ontheweb.bg]

   Юни 09 2008 – art

  • жега и изкуство 
   Излизайки от скромната преходна зала с експозицията на Яранови, погледът потъва в огромен басейн тип холивуд „класик” с бар във водата и с мозайка на дъното – емблемата на ЦКС /Централен кооперативен съюз/ [ontheweb.bg]

   Allianz и eXistenZ [ontheweb.bg]

   Май 26 2008 – art 

  • Дизайн и щастие. TRIBUTE на Александър Вълчев 
   Изложба живопис в галерия Си Банк [ontheweb.bg]
  • Рембранд и българското изкуство или
   Модата и „Салонът на отхвърлените” [39grama] [ontheweb.bg]
  • “УМЕРЕН ОПТИМИЗЪМ” [39grama] [ontheweb.bg]

   Март 18 2008 – art

  • Съвременната българска жена от Барби до икона [39grama] [ontheweb.bg]

   Февруари 28 2008 – art

  • За глухия рибар и Ванеса Бикрофт 11.02.2008
  • [39grama] [ontheweb.bg]

  • НАКЪСАНО Къси пасове за съвременното ни изкуство и молекул арт-а между
   Борис Костадинов и Венцислав Занков
    [ontheweb.bg] [html]
  • Множене на подобията
   В света на копието след загубената оригиналност
   Или за една изложба в една галерия MULTIPLICITIES І множествености
   15.12.2007-26.01.2008 Галерия ARCprojects [39grama] [ontheweb.bg]
  • Проектът AAH [39grama] [ontheweb]

2007

2005

 • текстове към проект 2-nd of June / reading Botev catalogue

2004

 • Encultura magazine , issue 2, Toledo, Espania

2002

 • Den Balkan verstehen Springerin, Hefte fuer Gegenwartskunst, Band VIII, Heft 1/02 , Wien, Seite.14-16

2001

 • Morning Funeral Agency – project, Lettre Internationale magazine
 • Metamorphoses of Utopiabook a collection of texts and projects from 1991-2001, paperback, illustrated
 • F in Fire stands for Fearcatalogue, Sofia, 2001
 • [error]tica catalogue, Sofia, 2001

2000

 • The silence that invites no interpretation, Manifesta 3 catalogue, Slovenija
 • The silence that invites no interpretation, CF2000, Plovdiv, Bulgaria

1999

 • Dear… Album-magazine, Spring 1999, issue 5, year 2, Sarajevo
 • Because, Lettre internationale magazine, issue 21, 1999, Sofia
 • FAQ Lettre internationale magazine, issue 21, 1999, Sofia

1997

 • LIMES AGONIAE, catalogue

1995

 • Without Innocence, catalogue

selected works&events