V&V epicrisis *project 2021

Предложение за Заглавие

V&V epicrisis
Или  (plural epicrises)
/a critical study or evaluation/

From Ancient Greek ἐπίκρισις (epikrisis, “determination, decision; judgment, award”)
noun rhetoric A quotation followed by a commentary.
noun A commentary or annotation of a text.

Това V&V идва от Венци и Васка


визуализации на евентуална моя намеса в постоянната експозиция на галерията


Необратимо /чернова/

В излъчващото спокойствие и самодостатъчност  с поглед към вечността на женствеността във фигурите на В. Емануилова е въплътено време на живот, епоха, несъвместима с днешната.

Зейва празнота. Пълним я с носталгия по несъществуващо спокойствие на живеене, съзерцавайки тишината застинала в скулптурите.

В тази празнота сред тях единствено могат да се появят по стените  черно-бели мъжки фигури в крайни емоционални и физически състояния[i]

Сред това спокойствие на вечност, фронтално на стената  се намесва истеричността на съвременността като силуети на две жени[ii]. Среща не, късо съединение във времевата верига.

В отделни пространства са оставени скулптури на раздрани мъжки фигури[iii]. Ярки цветове, пластмаса и неон в краката. Срещата е невъзможна. В респект към миналото, то е оставено в своята самодостатъчност като опора на разклатеното Настояще.

В. Занков


[i] Част от самостоятелната изложба „О, щастливи дни“ галерия Райко Алексиев, 2014, София

[ii] Част от самостояртелната изложба „Нова призрачна живопис“ галерия Ракурси 2011. Предложената за проекта картина е собственост на СГХГ

[iii] Селекция на три пластики от проекта „Последните граждани на Кале“ 2016, НБУ и Artium /Артиум/ на Сердика офиси – бул. Ситняково 48


realisation / реализация 04.11- 05.12.2021


selected works&events

Verified by MonsterInsights