2012 „Извън времето”

„Извън времето” Венцислав Занков: Изложба на неподходяща скулптура и рисунки 28.05-10.06.2012, Галерия „Възраждане”, Пловдив, Тел. 032 635339  [more]Алегоричната , метафорична, реалистична, фигуративна скулптура, съдържаща в себе си намерението за монументалност и траене,  радикално противоречи  на  модното, бързото лесното  произвеждане на пластично или концептуално изкуство. Процесът на реализация на повечето от изложените скулптури отхвърля рационализираната ефективност  на бързата  стилизация, продукт на темповете на живеене.  Правенето  им  отнема  бавно и странно  години, като окончателният резултат се различава от първоначалното намерение,  идеята изкристализира в процеса и в неговия край. В създаването на такава скулптура трябва да се забави и забрави течащото време, а за възприемането й,  времето е без значение, защото тя е извън него. Има рисунки не за пред  хора – лични търсения, без претенция за модна художественост, което може би ги прави автентични като намерение, което да им придаде ценност.Изложба „Извън времето” представя  в бронз скулптурни композиции на Венцислав Занков създадени през последните 10 години, като включва и три пластики,  реализирани през 2011-2012 в комбинация с непоказвани рисунки  – молив върху хартия от периода 2004-2008.

—————————————————

Венцислав Занков е роден на 1 май 1962 г. в София. През 1988 г. завършва Националната художествена академия, София, специалност „Скулптура“. В периода 1997-2008 е хоноруван, а от 2009 редовен преподавател в департамент „Изящни изкуства” към НБУ. През 2010 е преподавал скулптура и в НХА. Сред последните му самостоятелни изяви са: „Последният будоар” ­ скулптура, кръв, видео, галерия „Райко Алексиев” СБХ, София (2011); „Нова призрачна живопис/всички вече сме призраци”,галерия „Ракурси“, София (2011), „Post-романтизъм. Reloaded” – Български културен институт – Берлин (2011); „Възможно-Невъзможно. Идейни проекти за естетизация на градската среда”.

selected works&events

Verified by MonsterInsights