2020 tree project painting

от изложбата “ПРЕД МЕН” 2020 галерия “Райко Алексиев” СБХ, Венцислав Занков, 02-30.06.2020

с подкрепата на:

  • Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ
  • Съюз на българските художници
  • фондация за съвременно изкуство ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ

selected works&events